Δευτέρα, 2 Ιουλίου 2012

Ένα εύκολο πρόβλημα

Ένα παλιό, εύκολο πρόβλημα για εξάσκηση νέων λυτών.

John Thurnsby, 1883
Τα Λευκά κάνουν ματ σε 2 κινήσεις